Naar overzicht

In februari 2021 verhuizen ruim 130 cliënten vanuit woonpaviljoens in Kwadijkerpark naar 3 nieuwe panden in hetzelfde park. Cliënten en medewerkers kijken ernaar uit! Op weg naar de verhuizing, delen verschillende betrokkenen hun verhaal. In deze vijfde aflevering van de verhalenserie is het woord aan Gerard Cialdella (regiomanager):

“In de noordpunt van het Kwadijkerpark is een unieke omgeving ontstaan om te wonen en recreëren. Wonen, tijdelijk verblijf, een gespecialiseerde ziekenboeg, dagbesteding, restauratieve voorzieningen, een belevingstuin, een boerderij, een houtzagerij en een kas. Alle voorzieningen voor mensen met een (zeer) ernstige (meervoudige) beperking zijn dichtbij. Dat draagt bij aan het welzijn van de mensen. Ik ben ervan overtuigd dat mensen zich er thuis gaan voelen. Van bepaalde voorzieningen kunnen ook de buurtbewoners gebruik maken. Bijvoorbeeld de dieren bewonderen met (klein)kinderen, een hapje of drankje nuttigen in het eetcafé of op het terras of plantjes kopen in de kas.

In het grote gebouw komen 4 afdelingen voor mensen met een ernstige meervoudige beperking en 3 afdelingen voor mensen met een ernstige tot matige verstandelijke beperking. Sommige groepen vanuit de oude paviljoens gaan 1 op 1 over zoals Hogerweijde 4, Oockeshoek 2 en 6. Cliënten en teams van Werthweijde krijgen meer ruimte en gaan van 3 naar 4 groepen met ongeveer 8 bewoners per groep. Dat is fijn voor de cliënten. De teams op de begane grond en de 1e etage gaan met elkaar samenwerken om ervoor te zorgen dat er voldoende medewerkers zijn om goede zorg te kunnen bieden.

Het gebouw is ontworpen en vormgegeven voor de bewoners en de vraag die zij hebben. Daarnaast is het gebouw zo ingericht dat het voor medewerkers prettig is om er te werken. Het bieden van complexe zorg stelt hoge eisen aan de werkomgeving. We hebben de nieuwbouw met elkaar ontworpen door in gesprek te gaan met medewerkers die verhuizen maar ook met medewerkers die in de reeds bestaande panden van de Cornwallhof werken. De architect heeft goed geluisterd. Zo hebben we heel bewust gekozen om de woonkamer niet aan het uiteinde van een gang maar bij de ingang van gebouw te positioneren. Hiermee borg je privacy bij de individuele kamers. De ruimtes zijn groter zodat er plek is voor bedboxen en waterbedden. De badkamers zijn voor meerdere doeleinden te gebruiken. Bijvoorbeeld ook voor watersnoezelactiviteiten. Met ons pakket van eisen, hebben we zo goed mogelijk aan alle wensen en eisen proberen te voldoen.

Naast een functioneel is het ook een heel mooi gebouw. Complimenten voor de architect! Er zijn heel veel mooie bouwdetails zoals mooi metselwerk, torentjes en een klok in de gevel. Het is een imposant gebouw maar met een rustige uitstraling. Dat komt doordat er veel symmetrie in het gebouw is. Het uitzicht vanuit de woningen is ook mooi; bewoners kijken uit op de bomen en een vijver met waterlelies.

De samenwerking waarop dit gebouw tot stand is gekomen is iets om trots op te zijn. Het is niet alleen maar een functioneel gebouw of alleen maar een mooi gebouw. Alles wat we belangrijk vinden, hebben we in dit gebouw weten te stoppen. We hebben gezocht naar een goede verhouding van de belangen. Naar mijn idee zijn we daarin geslaagd!”

Naar overzicht