Naar overzicht

Prinsenstichting biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. We kijken naar wat kán. Zodat de cliënt het leven kan leiden dat hij of zij zelf wil, zo gewoon als mogelijk. Bij Prinsenstichting zijn er verschillende medezeggenschapsorganen die meedenken, meepraten en meebeslissen over hoe zaken worden geregeld. Dit zijn de Cliëntenraad, Medezeggenschapsraad en de Ondernemingsraad.

Prinsenstichting heeft 8 regio’s. Het uitgangspunt is dat iedere regio binnen Prinsenstichting een Regioraad heeft. In enkele regio's en bij enkele dagbestedingslocaties zijn er momenteel onvoldoende leden om een Regioraad te vormen. Deze raden kiezen de leden van de Cliëntenraad. De achterban van de Cliëntenraad wordt gevormd door de (vertegenwoordigers van) cliënten van Prinsenstichting.

De Cliëntenraad en de Regioraad behartigen zo de belangen vanuit het cliëntperspectief. De Cliëntenraad is de officiële gesprekspartner van de directie en heeft op basis van wetgeving de opdracht en bevoegdheid om de directie van Prinsenstichting te adviseren over zaken die van belang zijn voor de zorg. De regioraad adviseert de regiomanager en informeert de Cliëntenraad.

Wie zoeken wij?

  • Cliëntenraadsleden: met name regio 1 (Purmerend Overwhere/ Wheermolen) , regio 3 ( Weidevenne , behalve Abel Tasmanplein), dagbestedingslocaties ( behalve Abel Tasmanplein en Oosthuizen en IBZW (Individueel Begeleid Zelfstandig Wonen) mogen beter vertegenwoordigd zijn. 
  • Leden regioraad: in het bijzonder voor de regio’s waar momenteel geen regioraad actief is: 
    regio 1 (Purmerend Overwhere/ Wheermolen), regio 3 ( Weidevenne, behalve Abel Tasmanplein), regio 6 (Kwadijkerpark) en IBZW (Individueel Begeleid Zelfstandig Wonen).   

Profiel Cliëntenraad
De cliëntenraad spreekt, namens de vertegenwoordigers van de cliënten (verwanten), mee over beleidszaken, de dagelijkse praktijk van zorg/behandeling bij Prinsenstichting, geeft advies en is betrokken bij ontwikkelingen, zoals nieuwbouw.

We zoeken bij voorkeur mensen die passie hebben voor de kwaliteit van de zorg en cliëntvertegenwoordiger zijn of een verwant hebben bij Prinsenstichting. Het is belangrijk dat u zich goed kunt inleven en kunt meedenken in de belangen van alle cliënten/vertegenwoordigers van Prinsenstichting. 

Profiel Regioraad
De regioraad heeft regelmatig overleg met de betrokken regiomanager over de geboden zorg die dicht bij de cliënt staat.  Betrokkenheid is een belangrijke factor. 

Wilt u meer informatie of solliciteren?
Heeft u een groot hart voor de gehandicaptenzorg? Dan is deze vrijwilligersfunctie binnen de medezeggenschap van een krachtige organisatie in de gehandicaptenzorg iets voor u.

Meer weten of direct solliciteren? Stuur een e-mail naar clientenraad@prinsenstichting.nl

Naar overzicht