Naar overzicht

Nederland telt meer dan een miljoen mensen met een licht verstandelijke beperking. Ook zij willen aan de slag met hun talenten en hun dromen realiseren. Vooroordelen en een negatieve beeldvorming in de maatschappij staan hun bijdrage aan de samenleving vaak in de weg. Hoe kunnen wij dit veranderen? Wat moet er gebeuren om hen volwaardig mee te laten doen?

Documentaire ‘Met Lef en Liefde’

In samenwerking met Zideris, Prinsenstichting en De Opbouw is door Turning Point en Studio Noodzaak de documentaire 'Met Lef en Liefde' gemaakt waarin we een aantal mensen met een licht verstandelijke beperking volgen. We zien onze cliënten Jens en Nathalie en brengen de uitdagingen in beeld die zij hebben in het dagelijks leven.

U bent van harte welkom bij de première via livestream van de documentaire ‘Met Lef en Liefde’ en de talkshow ‘LVB doet mee!’

Wanneer? dinsdag 29 september van 14.30 – 17.00 uur*

Onderwerp
Wat kunnen we in de samenleving aanpassen om het voor mensen met een LVB makkelijker te maken?

Wat? vertoning documentaire 'Met Lef en Liefde' en talkshow 'LVB doet mee!'

Hoe? via livestream op Youtube

Inschrijven:
Klik hier om u aan te melden
of neem over: http://eepurl.com/hbz65L

Wanneer u zich aanmeldt krijgt u vooraf de link toegezonden waarmee u het programma online kosteloos kunt volgen.

 

* Bent u op 29 september verhinderd? Dan bent u ook van harte welkom op:

- maandag 5 oktober van 13.30 - 16.00 uur 
  Welke zorg en begeleiding hebben mensen met een LVB nodig?

- dinsdag 13 oktober van 14.30 - 17.00 uur 
  Hoe kunnen mensen met een LVB participeren en hoe kunnen wij hen hierbij helpen?

- vrijdag 30 oktober van 13.30 - 16.00 uur
  Mensen met een LVB zijn oververtegenwoordigd in de strafrechtketen. Hoe voorkomen we dat?

Het belooft een inspirerende middag te worden met een hartverwarmende documentaire, inspirerende tafelgasten en vooraanstaande sprekers.

Het programma ontvangt u van Studio Noodzaak!

Naar overzicht