Naar overzicht

Met het programma Volwaardig leven willen we een extra stap zetten om de zorg toekomstbestendig te maken en meer passend bij de veranderende zorgvraag van mensen met een beperking. Daarom doen we als Prinsenstichting mee aan Begeleiding à la carte. Dit is een programma van het ministerie van VWS. Met Flex-wonen, deeltijdverblijf op maat, willen we cliënten zo lang mogelijk thuis laten wonen, maar ook ondersteuning bieden wanneer dit toch deels of tijdelijk noodzakelijk is.

Initiatief uitwerken
Binnen Begeleiding à la carte krijgen de deelnemende organisaties de ruimte en ondersteuning om samen met de andere instellingen, cliënten en hun naasten hun ideeën creatieve initiatieven om de zorg die ze leveren, uit te werken. Prinsenstichting doet mee aan het programma om nog beter in te spelen op de behoeften van onze (toekomstige) cliënten en hun netwerk. Flex-wonen is een initiatief wat via dit programma tot stand is gekomen.

Flex-wonen
Met Flex-wonen, deeltijdverblijf op maat, willen we cliënten zo lang mogelijk thuis laten wonen, maar ook ondersteuning bieden wanneer dit toch deels of tijdelijk noodzakelijk is. Daarnaast willen we met Flex-wonen eerder betrokken zijn als deskundig partner. Verder komen we met onze deelname aan het programma graag in contact met andere organisaties om ervaringen uit te wisselen. 

Meer weten over Flex-wonen bij Prinsenstichting

Lees meer over Begeleiding à la carte

 

Naar overzicht