Naar overzicht

Ilse Zaal-Schuller, een van onze artsen verstandelijk gehandicapten, heeft een artikel gepubliceerd in Acta Paediatrica (tijdschrift voor wetenschappelijke publicaties op het gebied van kindergeneeskunde).

In het artikel gaat Ilse in op een groot opgezette kwalitatieve studie naar besluitvorming rondom het levenseinde bij kinderen. Door het samenvoegen van de 3 databestanden van verschillende studies, ontstond een unieke dataset die inzicht gaf in besluitvorming rondom het levenseinde bij kinderen: van baby’s, tot kinderen op de IC en kinderen met ernstige beperkingen.

Als belangrijkste uitkomst van de studie is er een stroomdiagram opgesteld waarin per stap van het besluitvormingsproces adviezen aan artsen worden aangereikt. Hopelijk biedt dit houvast aan artsen, en daarmee ook aan ouders, om op een zo’n goed mogelijke wijze ingrijpende behandelbeslissingen te maken voor kinderen.

Een paar jaar geleden (oktober 2019) promoveerde Ilse op dit thema. We danken Ilse hartelijk voor haar inzet om dit moeilijke thema voor artsen en ouders verder uit te werken en hiervoor aandacht te vragen. Wij ondersteunen dit graag door haar artikel te delen.

Klik hier voor de Nederlandse samenvatting

Klik hier voor de wetenschappelijke publicatie

 

Naar overzicht