Naar overzicht

De afgelopen dagen zijn twee artikelen verschenen over het flexwonen bij Prinsenstichting op het Kennisplein Gehandicaptenzorg en op de websites van Vilans en Volwaardig leven (van ministerie van VWS).

Mooie aandacht voor het flexwonen! Met dank aan regiomanager Cees Verbeeke, kwartiermaker Willemijn Meurs en directeur Ineke Huibregtsen. En aan de websites die deze artikelen hebben gedeeld. 

Lees hieronder de artikelen:

'Je sluit beter aan bij cliënten met flexwonen' 

Voordelen van deeltijdverblijf in de gehandicaptensector

Deeltijdverblijf in de gehandicaptensector: 'het is mogelijk, maar het vraagt wel om creativiteit en doorzettingsvermogen'

Meer informatie over Flexwonen

Flexwonen

 

Naar overzicht